Mriya – Dream

Mriya – Dream

Koly mriya v poloti 
Dusha ne bolyt
Koly mriya v poloti
Chas tezh letyt 

Dusha prosyt voli 
Chas yde na zlit 
Vidpusty svoyu mriyu 
U vilnyy polit!

Instagram

Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.