Колективна ефективність

Колективна ефективність

Люди, що володіють почуттям колективного результату, будуть мобілізувати свої зусилля іможливості, щоб подолати зовнішні перешкоди і добитися змін. Ті, хто переконаний у своїй марності, припинятьсвої спроби.

Альберт Бандура. – Девід Меєрс. – Соціальна психологія

Menu

Instagram

Tried accessing nonexisting field (comments_count) on node type (Media)