Back

Соціальні зв’язки

Наше соціальне оточення формує наше самовизначення. Відірваний від групи індивід може втратити соціальні зв’язки, які визначають хто він.

Давід Меєрс. – Соціальна психологія

This website stores cookies on your computer. Cookies Policy